Med hjemmel i Brann- og eksplosjonsvernloven, samt tilhørende forskrift mot forebygging av brann, ilegges det fra i dag tirsdag 7. april 2020 totalforbud mot bruk av åpen ild i utmark for kommunene Aremark og Halden. Svaberg langs vassdrag og kystlinje omfattes av dette.

Forbudet gjelder bål og grilling, men omfatter ikke private hager eller tilsvarende.

 

Normalt gjelder et generelt forbud mot slik bruk fra 15. april hvert år. Brannvesenet har med bakgrunn i økende skogbrannfare valgt å framskynde dette til å gjelde fra i dag.

Dispensasjoner fra forbudet vil ikke bli gitt.

 

Vis aktsomhet og ta hensyn!

 

Med hilsen og ønske om en god påske!

Brannvesenet i Aremark og Halden.