I Aremark kommune har det til nå vært få Corona-smittede. I gjennomsnitt har det blitt testet 1 person pr døgn siden den 11.03.

Per 24.03.20 kl 1300 viser de offisielle tallene at det nå kun er en prøve som er inne for analyse. Helsevesenet i Aremark har ikke hatt, og har heller ikke nå, Corona-smittede pasienter inne til behandling. Via media er kommunen kjent med at det kan være mulig smittede personer i bygda, men disse tilfellene er ikke bekreftet, og tallene er lave. 

Kriseledelsen mener at de massive tiltakene som er innført bidrar positivt som smittebegrensende tiltak.

Det er med dette som utgangspunkt, at kriseledelsen nå forlenger perioden med å holde det meste av kommunens virksomheter stengt, herunder skole og barnehage. Det forventes endringer i det nasjonale og regionale sykdomsbildet de neste ukene og krisestaben vil foreta nye vurderinger i forhold til dette i uke 15. 

“Vi er klar over at vi med dette øker byrden vi allerede har lagt på den enkelte innbygger i bygda vår, og jeg beklager dette, men vi ser ingen annen utvei nå enn å videreføre tiltak som vi ser fungerer” sier ordfører Håkon Tolsby. Men, forsetter han, «vi mener at vi med dette bidrar med å holde antallet smittede nede, samtidig som at vi mener at vi igjennom tøffe tiltak nå, kan åpne for normal drift for alt av kommunens aktiviteter og tilbud tidligere enn vi ellers ville kunne gjort».