Regjeringen innførte i går 19. mars forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune. (§5 i Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer)

Bakgrunnen for bestemmelsen er at helsetjenesten i hyttekommuner ikke har kapasitet til å ta hånd om hyttebeboere i tillegg til egne innbyggere i forbindelse med korona-pandemien.

Det gis kun ett unntak fra bestemmelsen: unntak for personer som bor sammen med smittede.

"Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften." 

Bakgrunnen for unntaket er at det er betydelig risiko for at en koronasmittet kan smitte andre i samme husstand. Det vil ofte være praktisk vanskelig for den smittede å være isolert når man deler bolig med flere. Personer som er i karantene fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet, kan overnatte på hytten i den perioden den smittede er i isolasjon hjemme. Den smittede skal bli hjemme, mens de andre personene i husstanden kan overnatte på hytta.

 

Kommunen har ikke dispensasjonsadgang

Kommunen har ikke adgang til å gi dispensasjon. Det oppfordres derfor om at hytteeiere ikke tar kontakt med kommunen for å kreve unntak. Unntakene fremkommer tydelig i forskriften. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn for å avverge store materielle skader tillates. Men vi oppfordrer folk til å engasjere lokalt bosatte personer til å utføre slikt arbeid og tilsyn.   

For personer som oppholder seg på fritidseiendom i en annen kommune fastsettes boten normalt til 15.000 kroner, subsidiært fengsel i 10 dager.

Disse bestemmelsen gjelder til annen melding blir gitt.

Kilde: regjeringen.no