Helsedirektoratet har kommet med ytterligere restriksjoner og tiltak og gjort vedtak etter smittevernloven og helseberedskapsloven for å begrense smitte ift Korona-viruset. Les mer om dette i vedlagte dokumenter og her