Med bakgrunn i Corona-pandemien, har ordfører besluttet at som et smitte begrensende tiltak ikke skal avholdes politiske møter i Aremark i tiden framover. I første omgang gjelder dette fram til og med påske.