Gir 100.000 kroner til Åpen barnehage i Aremark

DNB- stiftelsen gir penger til åpen barnehage2

Sparebankstiftelsen DNB har donert 100.000 kroner som skal brukes til innkjøp av leker og utstyr til det nye tilbudet Åpen barnehage i Aremark. 

- Helt avgjørende for oss

Åpen barnehage er et helt nytt tilbud som skal komme på plass i løpet av vinteren 2020. 

- Pengene vi nå har fått av Sparebankstiftelsen DNB vil være helt avgjørende for at vi får gjennomført dette og kjøpt inn det materialet og de leker som vi trenger, sier virksomhetsleder Ragnfrid Næss. 

Hun forteller videre: 

- Åpen barnehage i Aremark skal ikke fungere som en ordinær åpen barnehage, men blir en kombinasjon mellom åpen barnehage og barselgruppe. Dette fordi kommunen er så liten, og har få generelle tilbud for denne gruppen. 

På Furulund - med foreldre

Åpen barnehage kommer til å holde til på allbrukshuset Furulund. Målgruppen er alle barn mellom 0 og 6 år. I Åpen barnehage oppholder man seg sammen med sine foreldre.

- Det kan være barn som er hjemme med sine foreldre, både i permisjonstiden og senere. De kan ha plass i barnehagen, men i tillegg benytte seg av Åpen barnehage. Vi ønsker at barn og foreldre skal få et sosialt møtepunkt der de kan bli kjent med hverandre ha det hyggelig sammen med lek, aktiviteter og kurs, forteller virksomhetsleder Ragnfrid Næss. 

Vil satse på småbarnsforeldre

Åpen barnehage er organisert som et tverrfaglig samarbeid mellom helsestasjonen, biblioteket, fysioterapitjenesten, barnehagen og frivillige. 

- Vi tenker også å arrangere diverse kurs for foreldrene som for eksempel førstehjelp, ernæring, leseglede og tannpleie. På denne måten håper vi at småbarnsforeldre ønsker å bli i bygda og blir kjent med hverandre, sier Næss. 

250.000 til Aremark totalt

Det er ikke bare Åpen barnehage som får tilskudd lokalt.

Aremark BMX- klubb får 150.000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til finansiering av utlånssykler og toppdekke på banen.