Høstrydding i Aremark i uke 39

Årets høstrydding i Aremark kommune går av stabelen 24,25 og 26 september. 

Årets høstrydding går av stabelen:

 • Tirsdag 24.09 kl.12.00-19.00
 • Onsdag 25.09 kl.12-19.00
 • Torsdag 26.09 kl.12.00-17.00

Du kan da levere avfall på Sommerro Industrifelt. Kommunens folk er på plass for å ta i mot ekstra avfall på disse dagene. Det er ikke mulighet til å levere ekstra avfall utenom disse tidsrommene. 

Avfallstyper du kan levere: 

 • Metall
 • Restavfall
 • Brune- og hvitevarer
 • Spesialavfall som spillolje/løsningsmidler/plantevernmidler/batterier/lakk/maling m.m.
 • Dekk og felger (dekk på felg er også ok)
 • Landbruksplast

Avfallstyper du IKKE kan levere:

 • Eternitt/asbest
 • Hageavfall

Har du spørsmål, så ta kontakt med Line Dalene på epost:  line.dalene@aremark.kommune.no eller på mobil: 47454511

Tips en venn Skriv ut