Forhåndsstemmegivningen starter 12. august

Mette og Ann-Kristin Valg 2019

Mandag 9. september (noen steder også søndag 8. september) er det kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Slik forhåndsstemmer du i Aremark

Hvis du ønsker kan du stemme på forhånd. Du kan forhåndsstemme i alle kommuner. Her finner du alle forhåndsstemmelokaler:
www.valg.no/valglokaler.

Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn der du er innført i manntallet, må du gjøre dette så tidlig at stemmen din kan nå fram til riktig kommune innen 10.september.

Ta med legitimasjon med bilde når du møter fram for å forhåndsstemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg vil du ellers ikke få avgi stemme.

Dersom du har fått tilsendt valgkort bør du ta med dette også, selv om det kke er noe krav for å få forhåndsstemme. Ta kontakt med din hjemkommune dersom du ikke har mottatt valgkort innen 10. august.

  • For velgere som bor i institusjon blir det mulig å forhåndsstemme på Fosbykollen sykehjem mandag 26.august 2019 kl. 10:00 - 14:00.
  • På rådhuset kan du forhåndstemme alle hverdager mellom kl. 08.00 og kl. 15.00 fra 12.august og til og med 6. september 2019.

Her kan du forhåndsstemme 
Aremark Rådhus, Aremarkveien 2276, 1798 Aremark. 

Mvh
Valgstyret i Aremark

Ønsker du å stemme hjemme?

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte på valglokalet eller forhåndsstemmelokalet, kan du søke om å få avgi stemme
hjemme eller der du oppholder deg.

Det er ikke nødvendig å søke hvis du oppholder deg på en institusjon der det arrangeres forhåndsstemmegivning.

I henvendelsen må du oppgi fullt navn, fødselsdato og år, samt hvilken adresse du befinner deg på den siste uka før valget. Du må også oppgi et
telefonnummer som vi kan nå deg på. Ta kontakt med din kommune hvis du har spørsmål eller ønsker hjelp til å søke om å få stemme hjemme.

Frist for søknad er 3. september

Søknad sendes:

Valgstyret i Aremark. 

Adresse: Aremarkveien 2276

1798 Aremark 

E-post: post@aremark.kommune.no. 

Sentralbord: 69 19 96 00.

Tips en venn Skriv ut