Advarsel: - Økende fare for skogbrann

skogbrannvelse-notodden-2018_43039870461_o

Tørke medfører betydelig økt fare for brann i skog og annen utmark. Derfor er det et forbud mot bruk av åpen ild i hele landet i sommerhalvåret i skogen, på fjellet, på stranden, og ved naturområder som ikke er innmark.

- Sol, varme og vind, gjør brannfaren spesielt stor. Tørkeskadet og død vegetasjon bidrar til brannfare langt over normalen. Selv om det enkelte steder kan komme nedbør, vedvarer faren for brann da vegetasjonen tørker raskt opp i fint vær, opplyser Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB)

Vær forsiktig!
Når det er tørt skal det svært lite til for å starte en brann. Vi må alle være forsiktige og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Det gjelder alle, hele tiden og over alt. Dette følger av aktsomhetsplikten i brann- og eksplosjonsvernloven.
Å være forsiktig innebærer at man tar forholdsregler for å redusere sannsynligheten for brann og begrense skadene hvis brann skulle oppstå. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.

Bålforbudet 
I tidsrommet 15. april til 15. september er det forbudt gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Dette forbudet omtales gjerne som "bålforbudet".

Dette forbudet gjelder i eller i nærheten av skog og annen utmark, og med det menes alle områder som ikke er innmark. Eksempler på innmark er gårdsplasser, hustomter, dyrket mark, engslått, kulturbeite og skogplantefelt og liknende områder.

Å gjøre opp ild omfatter all bruk av bål-, grill- og peisinnretninger. Engangsgriller utgjør en særlig brannfare. Da må du huske på at engangsgrillen også omfattes av forbudet, opplyser Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap. Stranden vil oftest regnes som utmark. Hvis man likevel ønsker å tenne bål eller grille, må man dermed søke om tillatelse fra kommunen. 

Selv om det er bålforbud har du lov til å tenne bål der det åpenbart ikke kan starte en brann. Det skal svært mye nedbør til for at det åpenbart ikke kan føre til brann.  Ved overtredelse av aktsomhetsplikten eller det generelle forbudet kan man straffes med bot eller fengsel.

Grilling
- Brannvesenet fraråder generelt all bruk av engangsgrill, i alle fall når det er tørke. De kan være varme i mange timer etter bruk om de ikke slokkes og kjøles ned skikkelig. Engangsgriller må aldri settes rett på brennbart underlag, opplyser Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap.

Gassgriller og elektriske griller vil i de fleste tilfeller kunne brukes i egen hage med normalt vedlikehold, forsvarlig plassering og aktsom bruk. Dette gjelder ikke dersom hagen er i eller i nærheten av skog og annen utmark. Der gjelder forbudet. 

Husk at aktsomhetsplikten gjelder overalt, i parker og hager, på verandaer og terrasser eller under brennbare tak eller lignende overbygninger. Ved brann eller ulykke ring 110.

Kort oppsummert
Vi har et forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark, med unntak av der det åpenbart ikke kan medføre brann, mens i hager, i parker og annen innmark gjelder det en alminnelig aktsomhetsplikt.  

Les mer om brannsikkerhet på sikkerhverdag.no.

Beredskapskoordinator i Aremark: Henriette Wisur-Olsen: 95055593
Brannsjef i Halden og Aremark: Ole Christian Torgalsbøen: 97022221

Tips ein ven Skriv ut