Rådmann Alice Reigstad slutter i Aremark

Alice Reigstad og Geir Aarbu - bredde

Rådmann Alice Reigstad har sagt opp sin stilling i Aremark kommune. Hun har fått ny jobb som assisterende direktør for Helse og velferd i Sarpsborg kommune.

- Jeg informerte ordfører Geir Aarbu rett etter torsdagens kommunestyremøte. Ledergruppa i kommunen ble informert i et møte i dag, forteller Reigstad.

Hun sier dette om årsaken:

- Jeg ønsker meg tilbake til mitt fagområde og til en større organisasjon.

Reigstad er utdannet sykepleier, har tatt mastergrad i organisasjon og ledelse og kom fra jobb som virksomhetsleder i seksjon Helse og velferd i Fredrikstad kommune, da hun overtok som rådmann 7.februar 2018.

Alice Reigstad har tre måneders oppsigelsestid, men har bedt om en avkortning. Dette skal diskuteres av medlemmene i Formannskapet i et internt møte neste uke.

- Jeg tror ikke det har noen hensikt å tviholde på en ansatt som har fått seg en ny jobb, men dette er en avgjørelse som flere enn meg må være med på å ta, sier ordfører Geir Aarbu.

Han legger til at politikerne ønsker Alice Reigstad lykke til i sin nye jobb.

- Det passer aldri at en rådmann slutter. Det blir en utfordring, og det kan få konsekvensen at noen enkeltsaker blir satt på vent. Vi vil starte en prosess så fort som mulig for å rekruttere en ny rådmann, sier Aarbu.

Alice Reigstad slutter altså litt over et år etter at hun ble ansatt.

- Vi regnet med at Aremark kun ville bli et ledd i karrierestigen til Alice Reigstad, men hadde nok håpet at hun ville bli her litt lengre. Men sånn er det. Ledere kommer og går, og det må vi ta inn over oss, sier Aarbu.

Kontaktpersoner:

Rådmann Alice Reigstad:

Mobil: 97148817

Ordfører Geir Aarbu:

Mobil: 93244012

Tips ein ven Skriv ut