Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Politisk organisering

Politisk organisering

stick_figure_browsing_open_folder_1600_clr

Kommunestyret er kommunens øverste myndighet og bestemmer hvilke råd og utvalg kommunen skal ha.

I vår kommune er det opprettet to hovedutvalg som har ansvar for sine respektive områder. De to hovedutvalgene har hver 7 medlemmer og er:

  • Drift- og utviklingsutvalget
  • Levekårsutvalget
Dessuten har vi administrasjonsutvalg som har ansvar for saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Administrasjonsutvalget har 9 medlemmer. Det er formannskapets 5 medlemmer og 2 representanter for de ansatte.
 
Kommunestyret setter rammene og trekker opp retningslinjene for kommunens virksomhet og bestemmer hvilket ansvarsområde og hvilke fullmakter formannskapet og de faste utvalgene skal ha.

Den administrative siden skal gjennomføre de planer og vedtak som politikerne gjør.

Protokoller er å anse som midlertidige inntil de godkjent på det aktuelle utvalgs neste møte.