Tirsdag ble den første vaksinen mot korona satt i Aremark kommune på Fossbykollen sykehjem. Jens Naalum på snart 90 år ble den første som fikk vaksine i Aremark, vaksinen ble satt av sykepleier Heidi Glimsdal.

-Vi fikk ett hetteglass denne uka, får ett neste uke og følger prioriteringslisten i forhold til hvem som får vaksine først. Alle skal i utgangspunktet bli vaksinert i bostedskommune. Vi samarbeider med fastleger i andre kommuner om å få oversendt oversikt over risikopasienter under 65 år som ikke har fastlege i Aremark. De vil bli kontaktet når det nærmer seg vaksinering for dem. Alle over som er 65 år eller eldre og bor i kommunen har vi oversikt over og vil kontakte fortløpende når vi får vaksiner selv om de har fastlege andre steder, sier kommuneoverlege Rita Martinsen.