Hjem/Kommunen vår/Om Aremark/Samarbeidskommune

Kommunen Vecpiebalga i Latvia

Et samarbeidsprosjekt for Aremark og Marker kommuner

latvia_flag_perspective_anim_150_clr

Samarbeidskommunen

 Latvia

Aremark kommune innledet i 2002 et samarbeid med Dzerbene kommune i Latvia. Samarbeidet kom i stand etter oppfordring fra Østfold fylkeskommune og Spydeberg kommune, som i flere år hadde samarbeidet med Latvia. Etter hvert har også Marker og Rømskog kommuner kommet med i dette samarbeidet.

1. juli 2009 ble det gjennomført en endring av kommunestrukturen i Latvia. Samarbeidskommunen til Marker kommune, Taurene, ble slått sammen med Dzerbene og tre andre kommuner (Inesi, Vecpiebalga og Kaive). Derfor har Aremark og Marker nå gått sammen om å samarbeide med den nye kommunen som fikk navnet Vecpiebalga. Denne kommunen har et innbyggertall på drøyt 5000, som er ca. det Aremark og Marker har til sammen.

Samarbeidet er nedfelt i en avtale hvor det hvert år skal vurderes hvilke områder som skal ha prioritet for det enkelte år. Grunnet en svært vanskelig økonomisk situasjon for de latviske kommunene, og for hele landet, forsøker man å ta små skritt hvor spesielt barn og unge er prioritert. Våren 2009 besøkte musikkskolene i Vecpiebalga våre kommuner med flotte konserter. Våren 2010 var det klart for gjenvisitt, for Marker og Aremark sine musikkskoleelever. Sammen med lærere og noen foreldre, ble det en flott tur til Vecpiebalga med konsert og mange minnerike opplevelser. I tillegg gjestet Vecpiebalga oss under Grensemessen i 2011, vi har hatt besøk fra helsesektoren, BMX Aremark er i kontakt med klubber i Latvia for et mulig samarbeid, og ordfører og rådmann besøkte oss i forbindelse med grunnlovsfeiringen i 2014.

Kunnskap om andre lands kultur, utfordringer og dagligliv gjør at vi får satt vår egen situasjon litt i perspektiv. Internasjonal kompetanse sammen med praktisk testing av språkkunnskapene kan være nyttige erfaringer å ta med videre i livet. Det er et mål å utvikle dette samarbeidet videre med skolen som en sentral aktør sammen med foreninger, lag og enkeltpersoner. Det er det politiske og administrative nivå i kommunen som har ansvaret for å opprettholde kontakten og legge til rette for utvekslingsprogrammer og prosjekter med Vecpiebalga i Latvia.

Welcome to Latvia

Informasjon om Latvia

 

Dzerbene skole
Dzerbene skole

Målet og resultatet av samarbeidet

Hovedmålet med samarbeidet er at vi skal lære og utvikles gjennom fellesskap med kontakt på flere områder. I første rekke gjelder det ungdom som gjennom prosjekter hvor utveksling og felles møteplasser gir språkferdigheter, forståelse og toleranse, samfunnsengasjement og kunnskap om andres prioriteringer, kultur og livsverdier.

Selv om flere både voksne og ungdommer fra de to kommunene har besøkt hverandre, er målet at enda flere kan få muligheten til å knytte kontakter og bli kjent med mennesker og kultur i Latvia generelt og Vecpiebalga spesielt.

I dag er begge kommunene opptatt med å skaffe penger til samarbeidet gjennom EU. Det er nemlig en forutsetning for engasjementet at de områder som det skal skapes vekst og gi utbytte til kommunene og innbyggerne, der skall i all hovedsak finansieringen komme gjennom sentrale og regionale og internasjonale pengefond som er avsatt til slikt kommunesamarbeid. Men både Vecpiebalga og Aremark er avhengig av at det utvikles prosjekter som blir godkjent for økonomisk støtte og som er nyttige for oss.

Som et resultat av samarbeidet så langt har Halden/Aremark Røde Kors hatt et stort engasjement i Vecpiebalga. Dette har bl.a. gitt Dzerbene et nytt helsesenter som i dag er et av de mest moderne i hele regionen. Det arbeides også med et prosjekt for å få til litt småindustri med hjemmebasert håndarbeidsproduksjon for å skape et lite inntektsgrunnlag spesielt for kvinner.
 

Tips en venn Skriv ut

Dokumenter

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
865Kb   2012-02-27
/images/icons/16x16/pdf.gif
5M   2012-02-26
/images/icons/16x16/pdf.gif
64M   2015-04-30
/images/icons/16x16/pdf.gif
5M   2014-10-27
Prospekt
/images/icons/16x16/pdf.gif
3M   2014-10-27
Prospekt 2
/images/icons/16x16/ppt.gif
12M   2012-02-03
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2012-05-09