REGJERINGEN HAR BESLUTTET Å FØLGE FOLKEHELSEINSTITUTTET SIN ANBEFALING OM Å TILBY KORONAVAKSINASJON TIL UNGDOM I ALDEREN 12 – 15 ÅR.


12-15-åringer tilbys koronavaksinasjon
12-15-åringer skal få tilbud om koronavaksine. Aldersgruppen vil i første omgang tilbys én vaksinedose (Pfizer). Vaksinasjonen tilbys til årskull 2006 – 2008, samt alle fra årskull 2009 så snart de har fylt 12 år. Foreldrene tar den endelige avgjørelsen om vaksinering av barna. Les mer om dette på FHI sine sider.

Påmelding
Foreldre registrerer påmelding til vaksinering ved å sende SMS til vaksinetelefonen på nummer: 94 02 90 84.
Husk å skrive navn og fødselsdato.

Før vaksinasjon
Om barnet eller ungdommen ikke har fylt 16 år, må foresatte samtykke til vaksinering. Ved felles foreldreansvar må begge samtykke. Samtykkeskjema kan fylles ut på forhånd og medbringes, eller fylles ut når barnet vaksineres. 

Samtykkeskjema for foresatte