Hjem/Kommunen vår/Organisasjon

Organisasjon

stick_figure_fill_in_the_boxes_800

Ved henvendelser til kommunen ber vi om at dette sendes postmottaket: post@aremark.kommune.no

 

 

 
 
RÅDMANN
 
Virksomhet pleie og omsorg (virksomhetsleder Heidi Hansen)
Virksomhet barnevern og helse (virksomhetsleder Christian Gundersen)
NAV Aremark (NAV-leder Christian Gundersen)
Virksomhet barnehage (virksomhetsleder Susan Holth)
Virksomhet skole/sfo (rektor Per Ole Pihlstrøm)

Virksomhet  teknisk drift (virksomhetsleder Ann-Catrin Johansson)
Plan- og miljøkontor (avdelingsleder Ole Eide)
Stabs- og støttefunksjoner (regnskaps- og økonomisjef Mette Eriksen)
Virksomhet kultur (virksomhetsleder Cathrine Gretland)

 

 

Organiseringen i Aremark kommune

Rådmannens ledergruppe består av rådmann, økonomisjef og 7 virksomhetsledere. 
 

Ansvar for hovedutvalgene:
Omsorgsutvalget: V.l. Christian Gundersen
Oppvekst og kulturutvalget: V.l. Per Ole Pihlstrøm
Plan- og utviklingsutvalget: V.l. Ann-Catrin Johansson

 

Tips en venn Skriv ut