Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
farge.png lofi.png
Vær fra yr.no
Skyet

Næringsliv

Best bensinstasjon
Best bensinstasjon
Dagligvarebutikk
Joker
Holth Landhandleri
Holth Landhandleri
Dampbåt i Strømsfoss
DS Turisten
Møllerens hus
Møllerens hus
Oppreising av hus
Nybygg

Næringslivet kan tilbys:

• rimelige næringstomter på kommunens industriområde
• aktiv, gratis konsulentbistand
• mulighet til finansiering gjennom regionale og statlige organer
• mulighet til tilskudd fra kommunalt næringsfond

Kontaktperson i kommunen i næringsspørsmål:
• Rådmann Jon Fredrik Olsen tlf. 98212181
 

Østfold Bedriftsenter AS i Askim er behjelpelig med å utføre tjenester knyttet til næringsutvikling. De vil for eksempel kunne bistå ved nyetableringer, både med lokaler og med mer formelle ting som veiledning mot Innovasjon Norge.

Aremark kommune har avtale med Bedriftsenteret, slik at veiledning og hjelp innenfor et begrenset timeantall er gratis.