Hjem»Kommunen vår»Næringsliv

Næringsliv

Best bensinstasjon
Best bensinstasjon
Dagligvarebutikk
Joker
Grøftegraver
Grøftegraver - Ara Maskin
Oppreising av hus
Nybygg

Næringslivet kan tilbys:

• rimelige næringstomter på kommunens industriområde, Sommerro, med korte avstander til Halden / E6, Ørje / E18 og til Sverige. Fylkesvei 21 går gjennom hele kommunen og er en viktig trafikkåre. Kun 20 minutter til Halden og 1,5 time til Oslo
• aktiv, gratis konsulentbistand
• mulighet til finansiering gjennom regionale og statlige organer
• mulighet til tilskudd fra kommunalt næringsfond

Kontaktperson i kommunen i næringsspørsmål Rådmann Jon Fredrik Olsen tlf. 98212181
 

Haldenkanalen Regionalpark - arbeider med merkevarebygging, utvikling av opplevelsesnæringen, primærnæringen og stedsutvikling i Aurskog-Høland, Rømskog, Marker, Aremark og Halden kommune.

Visjon: «Langs Haldenkanalen er det et lønnsomt næringsliv og et rikt kulturliv, basert på naturen, spisset kompetanse og småsteder hvor folk ikke bare bor, men lever!»

Les mer på www.visithaldenkanalen.no 

Nyttige internettadresser:

Brønnøysundregistrene www.brreg.no

Bedin www.bedin.no 

Statistisk sentralbyrå  www.ssb.no
Informasjon fra departementene  www.odin.dep.no

Patentstyret www.patentstyret.no
Norges forskningsråd www.forskningsradet.no
Norsk Designråd  www.norskdesign.no
Informasjon om lover og forskrifter  www.lovdata.no

Foretak / bedrifter i Aremark kommune, søk på proff.no og på enhetsregisteret.no

Tips en venn Skriv ut