Hjem»Tjenester»Alle tjenester

Legevakt

Beskrivelse

Kommunen har legevakt som skal dekke behovet for øyeblikkelig hjelp. Du kontakter legevakten når det ikke er mulig å få kontakt med fastlegen.

Målgruppe

Alle som oppholder seg i kommunen

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen
Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.

Pasient- og brukerrettighetsloven
Helsepersonelloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Forskrift om sosiale tjenester, bopelsløse

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og gi opplysninger som kan ha betydning for klagebehandlingen.

Tjenesten oppdatert: 02.08.2017 10:58